Đăng Kí Đăng Nhập Diễn Đàn Lịch Bài Trong Ngày Tìm Kiếm
Sinh Viên Ngân Hàng Tp.HCM

News & Announcements
  • Gallery & Others
Sarpas
UlozEve

Share | 

 

 Share Theme BigBang Vip          

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 

Tác giảThông điệp
Sarpas
Tổng Tư Lệnh
Tổng Tư Lệnh
avatar

Posts : 24
Join date : 05/10/2010
Age : 27
Tâm trạng : Tôi chết rồi !!

Bài gửiTiêu đề: Share Theme BigBang Vip   Sun Oct 10, 2010 10:07 am

Demo:
Design by Bi.Khiz - Fix by Admin Team
CSS:
Code:
 .mod-alist-searchbox INPUT.ipt{border-top-style:dotted;border-left-style:dotted;border-right-style:dotted;border-bottom-style:dotted;border-color:#fcb2c9 #fcb2c9 #fcb2c9 #fcb2c9;border-width:2px 2px 2px 2px;background:transparent;}


.comment-more li:hover, .main-bd li:hover, #comment_new .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover, #article_new .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover, .mod-more-blogs li:hover, .mod-more-blogs h3:hover, .mod-relatives .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover, #comment_container li:hover, .cmt-mod-alist .add-comment .buttons input:hover, .rte_fieldset .buttons input:hover, #post_gb tbody input:hover, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts li:hover{background:transparent;border-width:1px;border-color:#fcb2c9;border-style:solid;}.mod_all .cmt-mod-alist .alist-comment ul li{border-top:1px dashed #fff;border-right:1px dashed #fff;border-left:1px dashed #fff;border-bottom-style:dashed;border-bottom-color:#fff;border-bottom-width:1px;}#profile_highlight #profile_nav{background:transparent;}
.col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}

.col-600 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}

.row-920 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}

.col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}

.col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}

.row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}

.col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;}

.rc_hd,

.rc_hd div,

.rc_bd,

.rc_bd .rc_bc,

.rc_ft,

.rc_ft div

{background:transparent;border-style:none;}

#blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;height:30px;}

body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,

body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://cA5.upanh.com/12.24.16254381.CPH0/ThemeBigBangbyphthao.png) center 0px no-repeat;}

#head {background:transparent;height:600px;}

html{background:#ffffff url(http://img682.imageshack.us/img682/879/backroundo.jpg) top center fixed;}

#ft{background:transparent;font-size:0px;}

#ft{background:transparent url(http://storage.msn.com/x1pnp_rgmi5o52jbsQzqGXAT13scNGM8CCNX910KTYv8HzWVsFppxEOgpZfYiOWIYlNWccNd4dksNkOsjaC8lEeZJEYelavpQoko-zkQnEqwiABnN4PQC-ax63SA36skI5d) repeat center;height:69px;}
.mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;}

.col-150 .rc_ft,

#friendlist_module .rc_ft ,

#statistic .rc_ft,

#update_date .rc_ft ,

#folder .rc_ft ,

#calendar .rc_ft ,

#search_module .rc_ft ,

#article_new .rc_ft ,

#subscribe_highlight .rc_ft ,

#user_mod_1000 .rc_ft {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center top;height:93px;}

.col-150 .rc_bd,

#friendlist_module .rc_bd ,

#statistic .rc_bd,

#update_date .rc_bd ,

#folder .rc_bd ,

#calendar .rc_bd ,

#search_module .rc_bd ,

#article_new .rc_bd ,

#subscribe_highlight .rc_bd ,

#user_mod_10001 .bd {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-y top center;}

.col-150 .rc_hd,

#friendlist_module .rc_hd,

#article_new .rc_hd,

#search_module .rc_hd,

#calendar .rc_hd,

#folder .rc_hd,

#update_date .rc_hd,

#statistic .rc_hd,

#friendlist_module .rc_hd,

#subscribe_highlight .rc_hd,

#user_mod_10001 .rc_hd{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center bottom;height:25px;}
#blog_title{display:none;}

#blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;}

#profile_highlight .nickname a {font-size:80%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}

.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}

.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://files.myopera.com/ngan2702/files/tk17.gif) no-repeat bottom center;border-style:none;}

.mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {

width:620px;}

.cmt-mod-alist #comments-listing.expanded .bd {

width:580px;}

#ygmabot, #ygmatop, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem{background:transparent !important;}

.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}

.yuimenubar .hd u,

.yuimenubar .hd b,

.yuimenubar .hd i{background:transparent !important;}

.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{background:transparent !important;}

.yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:F20C60;}

.yuimenubaritemlabel {border:none;}

.first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{
}

.first-of-type li:hover{background:transparent;}

.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}

.first-of-type a:hover{color:#FFFFFF;text-decoration:none;}

.menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#FFFFFF;}

.yuimenubar {padding:0 235px;width:482px;}

#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}

.yuimenubaritemlabel-selected a{color:important;}

.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}

.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://ca1.upanh.com/9.390.13619928.KUX0/f88bd7e2.gif);color:F20C60;}

#bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;}

#article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://cA3.upanh.com/11.722.15928004.THX0/Untitled9.png) no-repeat center bottom;height:162px;}

#article_list_module .rc_bd {background:transparent;}

.pagination {background:transparent;}

.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}

#article_list_module .rc_ft {background:transparent;}

#comment_container * a {color:F20C60;}#comment_container * .content {color:F20C60;}#comments-listing * ins {color:F20C60;}

.cmt-mod-alist .comments-listing .hd,

.cmt-mod-alist .comments-listing .bd{background:transparent !important;}

.cmt-mod-alist .comments-listing .hd, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul {background:transparent;border-style:none;}

.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}

#comment_new .bd ul li cite {font-size:0;}

.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment, #comment_container ul, #comment_container li, .multi-delete input.btn, .rte_toolbar{background:transparent;}

.rte_btn img{}

.rte_toolbar {text-align:center;}

.cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input{height:57px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat;}

.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}

.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}

#article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd UL LI:hover {
BACKGROUND:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat right top;}

.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment, #comment_container ul, #comment_container li, .multi-delete input.btn, .rte_toolbar{background:transparent;}#article_new .bd ul li,
#comment_new .bd ul li,
.mod-relatives-1 .bd li,
#folder .bd ul li,
.mod-more-blogs .bd ul li,
#update_date .bd .date,
#subscribe_highlight ul.blog-list li .mod-subscription-list,
.mod-more-blogs .bd h3,
#subscribe_highlight .bd ul.folder li a {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat top left;text-align:right;}


.ysm_line{display:none;}
#profile_highlight .yui3-menu-corner, #profile_highlight .yui3-menu-corner div, #profile_highlight .yui3-menu-corner-bl, #profile_highlight .yui3-menu-corner .yui3-menu-corner-tr, #profile_highlight .yui3-menu-corner-br, #profile_highlight #profilemorelinks .yui3-menu-content{background:transparent;border-style:none;}
#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
.yuimenubar{border-style:none;}
#blogsearch{display:none;}
#blast .tail{background:transparent;}
#blogsearch .hd i {height:0px;}
#blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {
display:none;}
.ygmasrchquery {
display:none;}

ul.moodicons li.mood-1 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine63.gif);}
ul.moodicons li.mood-2 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine62.gif);}
ul.moodicons li.mood-3 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine209.gif);}
ul.moodicons li.mood-4 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine201.gif);}
ul.moodicons li.mood-5 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine189.gif);}
ul.moodicons li.mood-6 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine192.gif);}
ul.moodicons li.mood-7 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine194.gif);}
ul.moodicons li.mood-8 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine142.gif);}
ul.moodicons li.mood-9 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine12ea.gif);}
ul.moodicons li.mood-10 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine132.gif);}
ul.moodicons li.mood-11 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine12d.gif);}
ul.moodicons li.mood-12 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine120.gif);}
ul.moodicons li.mood-1 span, .moodicon em.mood-1 span{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/2117/bb1nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-2 span, .moodicon em.mood-2 span{background:url(http://img34.imageshack.us/img34/828/bb2nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-3 span, .moodicon em.mood-3 span{background:url(http://img30.imageshack.us/img30/3193/bb3nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-4 span, .moodicon em.mood-4 span{background:url(http://img132.imageshack.us/img132/5742/bb4nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-5 span, .moodicon em.mood-5 span{background:url(http://img20.imageshack.us/img20/2135/bb5nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-6 span, .moodicon em.mood-6 span{background:url(http://img269.imageshack.us/img269/6133/bb6nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-7 span, .moodicon em.mood-7 span{background:url(http://img195.imageshack.us/img195/8052/bb7nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-8 span, .moodicon em.mood-8 span{background:url(http://img194.imageshack.us/img194/4069/bb8nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-9 span, .moodicon em.mood-9 span{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/7580/bb9nhoc.gif);}
ul.moodicons li.mood-10 span, .moodicon em.mood-10 span{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/7004/bb10nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-11 span, .moodicon em.mood-11 span{background:url(http://img34.imageshack.us/img34/8193/bb11nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-12 span, .moodicon em.mood-12 span{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/9600/bb12nho.gif);}

#bd .rte_container{border-style:none;}

#bd .rte_toolbar {

background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center center;height:70px;};}

.rte_btn img {height:22px;background-image:url(http://img195.imageshack.us/img195/5797/20342620.gif);cursor:hand;cursor:pointer;border-left:none;border-top:none;border-right:none;height:31px;font-size:large;}


#profile_highlight img{height:0;}
#profile_highlight .profile_photos{background:url(http://ca4.upanh.com/11.1022.16227325.CPH0/TaeYang1.png) no-repeat center;height:487px;}

.mod-alist .comments-listing.expanded .hd a{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat;}

#comment_container li{background:url(http://img43.imageshack.us/img43/2387/checkt3rej1220.gif) top center;}


#article_new .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{border-width:1px;border-style:dashed;border-color:F20C60;}
#folder .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{border-width:1px;border-style:dashed;border-color:F20C60;}
#calendar .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{border-width:1px;border-style:dashed;border-color:F20C60;}
#comment_new
.rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{border-width:1px;border-style:dashed;border-color:F20C60;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{border-width:1px;border-style:dashed;border-color:F20C60;}
#comment_new
  .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
#article_new
  .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}

#folder
  .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent;}
#statistic
  .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
#calendar
  .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}


#head {background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);height:500px;}

.yui-t1{background:transparent url(http://img17.imageshack.us/img17/63/lunglinh.gif) repeat;}

#profile_highlight .backhome {
background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center center;display:block;height:50px;}
#profile_highlight .backhome a{display:block;height:88px;font-size:0px;}


#mod_lifeline .rc_ft
{background:url(http://img12.imageshack.us/img12/4562/600bottom.gif) no-repeat;height:98px;}

#blast{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat 0 100%;padding:97px 0px 10px 97px;}

#blast .rc_bc .bd{background:transparent url(http://img43.imageshack.us/img43/2387/checkt3rej1220.gif);border-top-width:2px;border-right-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-width:2px;border-top-style:dashed;border-right-style:dashed;border-bottom-style:dashed;border-left-style:dashed;border-top-color:#fcb2c9;border-right-color:#fcb2c9;border-bottom-color:#fcb2c9;border-left-color:#fcb2c9;}

.userlogin{font-family:Arial;color:#fcb2c9;font-size:10pt;}

#blog_masshead .hd .nav a{font-family:arial;font-size:10pt;}

#blog_masshead div.mhlogo a img{background:transparent!important;height:0px;}


#Cindy_shadow_text{text-shadow:3px 2px 2px #FF6BC9;}

#comment_container .rc_bd .rc_bc .bd ul li, #comment_container ul {border-width:1px;border-color:#fcb2c9;border-style:groove;}

#article_list_module .rc_hd {
BACKGROUND:url(http://cA4.upanh.com/11.722.15927649.CPH0/Untitled7.png) no-repeat center top;HEIGHT:174px;}


#article_list_module .rc_bd {

BACKGROUND:url(http://c.upanh.com/upload/10/1015/NCX0.15153805.center.png) repeat-y center 50%;}

#article_list_module .rc_ft {

BACKGROUND:url(http://ca4.upanh.com/11.9.15172665.RFV0/dkwmhw.png) no-repeat center top;HEIGHT:200px;}

.cmt-mod-alist .add-comment {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x;border-width:0px;}
.mod-alist-full .main-bd{background:transparent url(http://www.blog286.com/upfile/img/070717/1_121443.gif) no-repeat right bottom;}

rte_btn img{}

.rte_toolbar {text-align:center;}

.cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input{height:70px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat;}

a:hover{background:transparent;text-decoration:none;color:#F20C60;text-decoration:none;font-weight:bold;border-width:1px;border-color:#FC0075;border-style:solid;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li{border-width:1px;border-color:#FC0075;border-style:dashed;}

#article_list_module a, #comment_new li, #subscribe_highlight p, #subscribe_highlight .folder li a, #subscribe_highlight .time, #subscribe_highlight .mod-subscription-list h3 a, #subscribe_highlight .imgctnr a, #comment_new strong, #comment_container * .content, #comments-listing * ins{color:#FC0075;}


P/s: Support nếu có lỗi vì rip ẩu Sleep
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://forum-plus.co.cc
 

Share Theme BigBang Vip

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Cộng đồng Yahoo 360plus Connet Việt Nam :: 360 plus's Update Share :: Theme Blog Plus-

Skin Rip By VipKen 08:27 PM.
RSS RSS 2.0 XML MAP

Liên Lạc - Sinh Viên Ngân Hàng Tp.HCM - Lưu Trữ - Trở Lên Trên

Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs